Heidy Manthey

Figurální plastika - porcelán, glazura, oxid kobaltu - lití do forem, lepení, v=19,3 cm