Heidy Manthey

FIGURÁLNÍ PLASTIKA: porcelán, glazura, oxid kobaltu (lití do forem, lepení), v = 19 cm