Irene Mos

Fintivá žena - plastika - šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=29 cm