Irene Mos

Fintivá žena - plastika
šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, v=29 cm