Ivana Králíková

Nutkavě systematickým, téměř vědeckým tvůrčím procesem se vyznačuje práce české umělkyně žijící ve Švédsku. Snaha o pochopení vztahu půdy a člověka ji přivedla k vlastním pracovním metodám, skrze něž provádí průzkum lokálních materiálů. V rámci sympozia v tomto přístupu pokračuje, a to v reakci na místní specifika. Používá vlastnoručně zpracovanou hlínu z bechyňské postindustriální krajiny nebo glazury z okolní flóry. Králíková se tak rovněž vědomě dotýká ekologické tematiky a svými zásahy odhaluje, že netknutá příroda je už panenskou pouze zdánlivě.
49.2952314N, 14.4680989E