Jan Benda

červenice, glazura - točení na kruhu, modelování, v=80,3 cm; v=64 cm