Jana Choděrová-Hlaváčová

Spirálová plastika - porcelán, glazura - tvarování z plátů, v=37 cm; Objekt - porcelán, oxidy kovů, glazura - modelování, v=34 cm; Nízký reliéf - porcelán, glazura - lití do forem, v=20 cm