Jaroslava Halířová

kamenina, glazura - točení na kruhu, modelování, v=76 cm