Karel Burian

šamotová hlína, oxidy kovů - modelování, zatírání, v=26 cm; š=95 cm