Klaus Dorrmann

Container
kamenina , engoba - modelování, á - v=20,5cm; d=50,5cm