Ladislav Švarc

Plastika, Kompozice v opozici II
porcelán, oxidy kovů, glazura - lití do forem, domodelovávání, v=96 cm