Ladislav Švarc

PLASTIKA: porcelán, oxidy kovů, glazura (lití do forem, spojování), v = 96 cm; KOMPOZICE V OPOZICI II.: porcelán, glazura, bronz (lití do formy, dekorování), v = 20 cm