Ladislav Švarc

Plastika - porcelán, oxidy kovů, glazura - lití do forem, domodelovávání, v=96 cm; Kompozice v opozici II - porcelán, glazura, bronz - lití do formy, dekorování, v=20 cm, v=19,5 cm