Mitsuo Shoji

INSTALACE: porcelán (lití do forem) (UPM)