Nao Matsunaga

Japonský umělec žijící ve Velké Británii proplétá jemnou kresbu s barevnými plochami, jednou lesklými a hladkými, jindy hrubými a syrovými. Jeho projev je volně spontánní i přes hlubokou znalost materiálu, která se projevuje ve všech fázích procesu: v modelaci, práci se strukturou a barvou, stejně jako v aplikaci principů malby nebo dřevorytu. Horizontální zpracovávání Matsunagových nových závěsných děl připomíná postupy procesuálních malířů, organizovaný chaos jejich vzniku pak stupňuje svými vlastnostmi samotný keramický materiál.
Neustále chtít víc