Nikolaas Hendrik Orlandus van Os

Podobizna otce - figurální plastika
červenice, glazura, barvítka - modelování, v=171,7 cm