Péteris Martinsons

Plastika - Klec, v=8.5 cm, (UPM); Plastika - Klec, v=10 cm, (UPM); Stavby - porcelán, oxidy kovů, glazura, barvítka - lití, lepení, malba a kresba, v=33,5 cm