Rosette Gault

Urny pro zbytek života
porcelán, barvítka, glazura - modelování, v=69 cm; v=64 cm