Rosette Gault

URNY PRO ZBYTEK ŽIVOTA: porcelán, barvítka, glazura (modelování), v = 69 cm, v = 64 cm