Rudolf Malacký

šamotová hlína, oxidy kovů, glazura - modelování, v=80,5 cm