Salvatore Arancio

Umělec rozvíjí své charakteristické tvarosloví propojující přírodní a vědecké předobrazy. Jeho keramické plastiky nabývají fantaskních a organických, živelných a energických tvarů, které umělec ještě zdůrazňuje rozličnými kvalitami glazur. Jejich kovově matné i hypnotické listrové efekty znesnadňují divákovi intuitivní rozpoznání materiálu. Společně s modelací tak Arancio svou tvorbou přetváří realitu, jako by testoval nejen hranice přírody, ale i materiálu samotného.
Bez názvu