Sándor Horváth

OBJEKT: porcelán, oxidy kovů, sole, glazura (modelování), v = 14 cm