Sándor Horváth

Objekt - porcelán, oxidy kovů, sole, glazura - modelování, v=14 cm