Ulla Viotti

OTROCI: porcelán, oxidy kovů, glazura (lití do forem, lepení), v = 27 cm; PORCELÁNOVÉ VARHANY: porcelán, glazura (točení, tvarování z plátů), v = 23 cm