Ulla Viotti

porcelán, oxidy kovů, glazura - lití do forem, lepení, v=27,7 cm