Ulla Viotti

Otroci - porcelán, oxidy kovů, glazura - lití do forem, lepení, v=27 cm; Porcelánové varhany - porcelán, glazura - točení, tvarování z plátů, v=23 cm