Veronika Selingerová

Z cyklu Doma
kamenina, sádra, licí hmota, barvítko - modelování a lití, v=25 cm