Vítězslav Eibl

Jan Kašpar Deburau
šamotová hlína, glazura - modelování, v=123 cm