Katie Sleyman

Často se přistihnu shrbená, nervy v krční páteři už-už skřípnuté, ramena svěšená, páteř jakbysmet, kostrč zastrčená. Pouhé uvědomění si téhle pozice moje tělo okamžitě vystřelí do přímky. Narovnám se a protáhnu, prohnu a nastavím se do polohy, která je pocitově ta správnější. Tyhle dvě pozice, shrbená a narovnaná, se jako dvojice objevují jak během mého dne tak i v mé práci. Tvořím předměty a instalace, které přes zaměření se na detaily odkazují k prostorové a tělesné přítomnosti.
KOLIZE: šamotová hlína, textil, korálky, v = 120 cm; KOLIZE (DETAIL)