Barbora Dayef

Česká mělkyně vstupuje do galerijního prostoru intervencí, jejíž příznačná stavebnost je dána jak vlastní konstrukcí, tak i předlohou, kterou využívá. Opakovaně pracuje s odkazy starověkých kultur, tentokrát v podobě perského sloupu. Použitím neglazovaných hliněných plátů, molitanu a itongu se vsazenými polodrahokamy spojuje témata, na která upozorňuje protichůdností materiálů. Další polohu její tvorby pak představuje zkoumání možností surové hlíny na poli performance. Jednu z nich nazvanou Evidence-Based realizovala Dayef společně se Slávou Sobotovičovou také v průběhu sympozia.
Sloup, Baby lion