Chamo Abasov

HLAVA IV.: porcelán, oxidy kovů, barvítko (vytláčení do forem, modelování), v = 43 cm