Dagmar Hendrychová

TVAR, TOČENÁ SKICA: kamenina bílá, oxidy kovů (točení), v = 26 cm; RELIÉF S VÁLCEM: kamenina, šamot oxidy kovů, soda (modelování, točení na kruhu), v = 35 cm, š = 33 cm