Děvana Mírová

NÁSTĚNÝ RELIÉF: diturvit, oxidy kovů, glazura (lití do formy, modelování), p = 30 cm