Frederic Pagace

INSTALACE (SEGMENT): diturvit, přírodniny, glazura, zlato (namáčení, dekorace), d = 120 cm