Georgette Zirbes

TVARY A NÁDOBY (VÝBĚR): kamenina, oxidy kovů, barvítka (točení na kruhu, modelování), v = 26 cm, v = 37 cm, v = 24 cm