Jindra Viková

KRATOCHVÍLE: diturvit, oxidy kovů, barvítka, glazura (lití, modelování, malba), v = 54 cm; PROFILY: porcelán, šamot, oxidy kovů, barvítka, drát (modelování, malba), v = 50 cm; VŠECHNO JE JINAK: porcelán, barvítka kovu (lití, modelování), v = 35 cm