Klára Klose

OBRAZ VÁLKY: šamotová hlína, tkanina, obvazy (modelování), v = 167 cm