Lubor Těhník

EXTERIÉROVÁ PLASTIKA: šamotová hlína, oxidy kovů, glazura (modelování), v = 102 cm; VÁZA: porcelán, glazura (lití do forem), v = 31 cm; VÁZY VÁLCOVITÉ: porcelán, glazura (lití do forem, modelování), v = 15-16 cm