Marc Leuthold

Bechyně (New and Old Times) - kamenina, oxidy kovů, glazura - modelování, p=50 cm