Michael Moore

OBYDLÍ: šamotová hlína, oxidy kovů (modelování), v = 40 cm; KOMORA: šamotová hlína, oxidy kovů (modelování), v = 18 cm, d = 55 cm