Miroslav Oliva

OBJEKTY: kamenina, oxidy kovů, glazura, kov (točení na kruhu, svařování), v = 76 cm, v = 62 cm, v = 44 cm; ANDĚL: šamotová hlína, oxidy kovů (modelování), v = 59 cm