Nikolaas Hendrik Orlandus van Os

PODOBIZNA OTCE : červenice, glazura, barvítka (modelování), v = 172 cm