Veronika Orechova

MÍSA: kamenina, oxidy kovů, barvítka, glazura (točení na kruhu, modelování), p = 32 cm, v = 11 cm