SYMPOSIUM 2021

Zatímco první dvouletý cyklus symposia organizovaný novým vedením se zaměřil především na interpretaci historie akce a aktuálnost jejího formátu v současnosti, pro následující cyklus byla zvolena orientace na pozici keramiky v kontextu současného volného umění. Obdobná diskuze v našem prostředí dlouhodobě chybí. Výsledkem je nedostatečné zhodnocení realizací studovaných keramiků i minimální reflexe (čím dál častějšího) používání keramického materiálu tzv. volnými umělci. Naším záměrem je tematizovat tento pomyslný meziprostor. Cílem 29. ročníku Mezinárodního symposia keramiky v Bechyni je proto zkoumání mediálních přesahů a možností keramiky v rámci současného umění. Důraz je kladen na vystoupení ze zažitých hranic oboru při současném zachování respektu k povaze a specificitě materiálu. Záměrem je představit umělecké přístupy vycházející z vnitřní logiky materiálu a reflektující jeho kulturně historické kontexty, které se zároveň neobávají kritičnosti k vlastnímu médiu. Po kurátorce minulého ročníku Veronice Rollové, se kurátorství příštího sympozia ujme Kristýna Péčová, akce probíhá pod vedením Evy Pelechové. K výběru účastníků dalšího ročníku symposia 2021, se dále sešli Emma Hanzlíková, Jimena Mendoza, Jan Mergl, Milan Mikuláštík a Gabriel Vach.

1 2 3 4 > >>